راهنمای شرکت در مناقصه

 • تعریف مناقصه چیست ؟ به چه منظور به اجرا گزارده می شود؟
  مناقصه فرآیندی اسـت رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه) که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات ، به اجرا گذارده می شود.
 • درخواست کننده به چه کسی اطلاق می شود؟
 • مناقصه گر به چه کسی اطلاق می شود؟
 • طبقه بندی معاملات چیست و در چه نوع معامله ای نیاز به برگزاری مناقصه می باشد؟
 • چند نوع مناقصه وجود دارد؟ طبقه بندی مناقصات به چه صورت می باشد؟
 • فرآیند برگزاری مناقصات شامل چه مراحلی است؟
 • روش های انجام مناقصه چیست؟
 • اسناد مناقصه شامل چه مواردی می شود؟
 • کاربرگ چیست؟
 • اعضای کمیسیون مناقصه را چه کسانی تشکیل می دهند؟
 • مفاد فراخوان مناقصه (فراخوان مناقصه) شامل چه مواردی می شود؟
 • نامه دعوت به ارائه پیشنهاد حاوی چه مطالبی است؟
 • ارزیابی کیفی مناقصه گران شامل چه مواردی است؟
 • شرایط تسلیم و تحویل پیشنهاد ها به چه صورتی است؟
 • مراحل گشایش پیشنهاد ها به چه شکلی است؟
 • مناقصه در چه شرایطی تجدید می شود؟
 • مناقصه در چه شرایطی لغو می شود؟
 • مراحل ترک تشریفات مناقصه چیست؟ و در چه مواردی ترک تشریفات صورت می گیرد؟
 • چگونه به دعاوی بین مناقصه گر و درخواست کننده رسیدگی می شود؟
 • موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه چیست؟
این مطلب را به اشتراک بگذارید :
آی آر تندر فعال در عرصه اطلاع رسانی اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها با بهره گیری از نوین ترین روش های نرم افزاری و سامانه های جدید اطلاع رسانی ، کلیه اطلاعات مناقصه ها ، مزایده ها ، ارزیابی کیفی ، فراخوان ها را روزانه بر اساس زمینه های فعالیت شما طبقه بندی و از طریق سایت ، ایمیل و پیامک را برای شما ارسال می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ساعات اداری با شماره 02532701051 تماس حاصل نمایید.